Här hittar du bra plugins som jag tycker passar i en joomla installation när man vill visa och göra enkla saker. 

Administration

Speciellt viktiga är några av administrationsverktygen som höjer säkerheten på din hemsida samt hjälper till med backuptagning.

Hos Akeeba Backup https://www.akeebabackup.com/ så finns det två verktyg som jag gillar. Dels Akeeba Backup som hjälper till med backuptagning av din Joomla hemsida, samt Admin Tools som hjälper till med att scanna hemsidan efter förändringar och då kan du se om något oväntat händer där. Admin Tools har också en brandvägg som stoppar olika typer av intrångsförsök.

Allmänna verktyg

JCE Editor, en texteditor som är riktigt trevlig att arbeta med. Med editorn följer också JCE File Manager som är smidig för dig som inte vill arbeta med ftp och liknande för att föra över bilder mm till din hemsida.